Hier zijn de verkeersboetes van 2019

Posted on Nov 29, 2018 in Nieuws

Hier zijn de verkeersboetes van 2019

Zoals elk jaar gaan ook in 2019 de verkeersboetes weer omhoog. De stijging is ditmaal zo’n 1,7 procent. Omdat wij bij Boetecontrole graag ons publiek goed informeren, hebben we even alle boetes overzichtelijk op een rijtje gezet. Wees er van verzekerd dat ook voor heel 2019 geldt dat wij graag voor jullie kijken of het allemaal wel klopt in het land der handhaving! Boete gekregen? Laat hem door ons controleren! Nog steeds helemaal GRATIS!

 

Verkeersboetes 2019

ALGEMEEN

Als de bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthoudt: 240 euro

Het niet plaatsen van een gevarendriehoek bij een stilstaand motorvoertuig terwijl geen knipperend waarschuwingslicht wordt gevoerd – 140 euro

Geen autogordel dragen – 140 euro

Door rood rijden – 240 euro

Niet rijden bij een groen verkeerslicht – 140 euro

Als weggebruiker niet stoppen voor rood knipperlicht bij overweglichten – 240 euro

Als weggebruiker niet stoppen voor rood (knipper)licht bij bruglichten – 240 euro

Als bestuurder van een motorvoertuig, als bromfietser of snorfietser onnodig geluid veroorzaken met dat voertuig – 380 euro

VERLICHTING

Geen dim- of grootlicht voeren bij nacht binnen de bebouwde kom: 95 euro

Geen dim- of grootlicht voeren bij nacht buiten de bebouwde kom: 140 euro

Geen dim- of grootlicht voeren bij slecht zich overdag: 140 euro

Het hinderen van tegenliggers door groot licht: 140 euro

Achterlichten die niet branden bij nacht buiten de bebouwde kom: 95 euro

Achterlichten die niet branden bij nacht binnen de bebouwde kom: 140 euro

Achterlichten die niet branden bij dag bij slecht zicht: 140 euro

Onnodig mistlicht voeren: 95 euro

VERKEERSREGELS

Als bestuurder van een motorvoertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een autoweg of autosnelweg – 140 euro

Als bestuurder van een voertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een andere weg dan autoweg of autosnelweg – 240 euro

Als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken door te rijden over het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad – 140 euro

Als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken door stil te staan op het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad – 95 euro

Als bestuurder van een motorvoertuig een met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken – 140 euro

Als bestuurder niet links inhalen – 240 euro

Als bestuurder een kruispunt blokkeren – 240 euro

Als bestuurder op een kruispunt geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts – 240 euro

Als bestuurder op een onverharde weg geen voorrang verlenen aan bestuurders op een verharde weg – 240 euro

Als bestuurder geen voorrang verlenen aan bestuurders van een tram – 240 euro

Als weggebruiker een overweg opgaan, terwijl men niet direct kan doorgaan en de overweg niet geheel vrij kan maken – 240 euro

Als weggebruiker een militaire kolonne doorsnijden – 95 euro

Als weggebruiker een uitvaartstoet van motorvoertuigen doorsnijden – 95 euro

Als bestuurder afslaan zonder een teken met de richtingaanwijzer of met de arm te geven – 95 euro

Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat hem op dezelfde weg tegemoet komt – 240 euro

Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat zich naast dan wel links dicht achter hem bevindt – 240 euro

Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat zich naast dan wel rechts dicht achter hem bevindt – 240 euro

Als bestuurder links afslaan zonder tegemoetkomende bestuurders die op hetzelfde kruispunt rechts afslaan, voor te laten gaan – 240 euro

Een voertuig op een zodanige wijze laten staan waardoor op de weg gevaar wordt/kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt/kan worden gehinderd – 140 euro

Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op een kruispunt – 140 euro

Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op een fietsstrook – 95 euro

Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op de rijbaan langs de fietsstrook – 95 euro

Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op een oversteekplaats of binnen een afstand van vijf meter daarvan – 95 euro

Als bestuurder een voertuig laten stilstaan in een tunnel – 95 euro

Als bestuurder een voertuig laten stilstaan bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering – 95 euro

Als bestuurder een voertuig laten stilstaan bij een bord bushalte op een afstand van minder dan twaalf meter van dat bord terwijl de geblokte markering niet is aangebracht – 95 euro

Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op de rijbaan langs een busstrook – 95 euro

Als bestuurder een voertuig laten stilstaan langs een gele doorgetrokken streep – 95 euro

Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op een overweg – 95 euro

Als bestuurder een voertuig dubbel parkeren – 95 euro

Als bestuurder een voertuig parkeren in een parkeerschijfzone – 95 euro

Als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan met een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin duidelijk zichtbaar is aangebracht een geldige gehandicaptenparkeerkaart – 380 euro

Onnodig de berm gebruiken zonder dat er sprake is van een noodgeval – 140 euro

Buiten noodzaak stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven – 240 euro

BIJZONDERE MANOEUVRES

Als bestuurder wegrijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro

Als bestuurder achteruitrijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro

Als bestuurder uit een uitrit de weg oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro

Als bestuurder vanaf een weg een inrit oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro

Als bestuurder keren zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro

Als bestuurder van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro

Als bestuurder van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro

Als bestuurder van rijstrook wisselen zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro

Als bestuurder van een motorvoertuig of als bromfietser bij het wegrijden geen teken met de richtingaanwijzer of arm geven – 95 euro

RIJBEWIJZEN

Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar is – 45 euro

Het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig hebben op of aan een motorrijtuig – 140 euro

Het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig hebben op of aan een aanhangwagen – 140 euro

Voor een kentekenplichtig motorrijtuig met een toegestane maximummassa van 3500 kg of minder is geen keuringsbewijs afgegeven – 140 euro

voor een kentekenplichtig motorrijtuig met een toegestane maximummassa van 3500 kg of minder heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren – 140 euro

Voor een kentekenplichtig motorrijtuig of aanhangwagen met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg – is geen keuringsbewijs afgegeven – 400 euro

Voor een kentekenplichtig motorrijtuig of aanhangwagen met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren – 400 euro

Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs niet voldoet aan de gestelde eisen – 45 euro

Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs niet behoorlijk leesbaar is – 95 euro

Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur, waarbij de geldigheidsduur één jaar of minder is verstreken – 95 euro

SNELHEIDSOVERSCHRIJDINGEN

Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom

Met 4 km/u – 27 euro

Met 5 km/u – 34 euro

Met 6 km/u – 40 euro

Met 7 km/u – 48 euro

Met 8 km/u – 54 euro

Met 9 km/u – 63 euro

Met 10 km/u – 72 euro

Met 11 km/u – 95 euro

Met 12 km/u – 105 euro

Met 13 km/u – 115 euro

Met 14 km/u – 123 euro

Met 15 km/u – 133 euro

Met 16 km/u – 144 euro

Met 17 km/u – 153 euro

Met 18 km/u – 165 euro

Met 19 km/u – 176 euro

Met 20 km/u – 191 euro

Met 21 km/u – 203 euro

Met 22 km/u – 215 euro

Met 23 km/u – 229 euro

Met 24 km/u – 241 euro

Met 25 km/u – 256 euro

Met 26 km/u – 270 euro

Met 27 km/u – 287 euro

Met 28 km/u – 304 euro

Met 29 km/u – 317 euro

Met 30 km/u – 334 euro

Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (bij bord A1: 30 km/u) of binnen een erf of bij wegwerkzaamheden

Met 4 km/u – 46 euro

Met 5 km/u – 54 euro

Met 6 km/u – 63 euro

Met 7 km/u – 75 euro

Met 8 km/u – 85 euro

Met 9 km/u – 95 euro

Met 10 km/u – 107 euro

Met 11 km/u – 133 euro

Met 12 km/u – 146 euro

Met 13 km/u – 158 euro

Met 14 km/u – 170 euro

Met 15 km/u – 185 euro

Met 16 km/u – 195 euro

Met 17 km/u – 209 euro

Met 18 km/u – 223 euro

Met 19 km/u – 241 euro

Met 20 km/u – 257 euro

Met 21 km/u – 270 euro

Met 22 km/u – 283 euro

Met 23 km/u – 302 euro

Met 24 km/u – 319 euro

Met 25 km/u – 337 euro

Met 26 km/u – 356 euro

Met 27 km/u – 375 euro

Met 28 km/u – 394 euro

Met 29 km/u – 412 euro

Overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom

Met 4 km/u – 24 euro

Met 5 km/u – 32 euro

Met 6 km/u – 37 euro

Met 7 km/u – 43 euro

Met 8 km/u – 50 euro

Met 9 km/u – 57 euro

Met 10 km/u – 67 euro

Met 11 km/u – 90 euro

Met 12 km/u – 100 euro

Met 13 km/u – 110 euro

Met 14 km/u – 117 euro

Met 15 km/u – 129 euro

Met 16 km/u – 137 euro

Met 17 km/u – 147 euro

Met 18 km/u – 157 euro

Met 19 km/u – 170 euro

Met 20 km/u – 183 euro

Met 21 km/u – 191 euro

Met 22 km/u – 203 euro

Met 23 km/u – 215 euro

Met 24 km/u – 229 euro

Met 25 km/u – 241 euro

Met 26 km/u – 256 euro

Met 27 km/u – 269 euro

Met 28 km/u – 283 euro

Met 29 km/u – 300 euro

Met 30 km/u – 317 euro

Overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

Met 4 km/u – 37 euro

Met 5 km/u – 45 euro

Met 6 km/u – 53 euro

Met 7 km/u – 63 euro

Met 8 km/u – 73 euro

Met 9 km/u – 79 euro

Met 10 km/u – 90 euro

Met 11 km/u – 113 euro

Met 12 km/u – 121 euro

Met 13 km/u – 133 euro

Met 14 km/u – 147 euro

Met 15 km/u – 158 euro

Met 16 km/u – 173 euro

Met 17 km/u – 187 euro

Met 18 km/u – 198 euro

Met 19 km/u – 211 euro

Met 20 km/u – 223 euro

Met 21 km/u – 241 euro

Met 22 km/u – 256 euro

Met 23 km/u – 265 euro

Met 24 km/u – 283 euro

Met 25 km/u – 300 euro

Met 26 km/u – 316 euro

Met 27 km/u – 334 euro

Met 28 km/u – 349 euro

Met 29 km/u – 370 euro

Met 30 km/u – 384 euro

Overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom

Met 1 km/u – 11 euro

Met 2 km/u – 16 euro

Met 3 km/u – 20 euro

Met 4 km/u – 24 euro

Met 5 km/u – 31 euro

Met 6 km/u – 37 euro

Met 7 km/u – 43 euro

Met 8 km/u – 49 euro

Met 9 km/u – 55 euro

Met 10 km/u – 63 euro

Met 11 km/u – 86 euro

Met 12 km/u – 93 euro

Met 13 km/u – 100 euro

Met 14 km/u – 107 euro

Met 15 km/u – 118 euro

Met 16 km/u – 128 euro

Met 17 km/u – 137 euro

Met 18 km/u – 147 euro

Met 19 km/u – 158 euro

Met 20 km/u – 170 euro

Met 21 km/u – 181 euro

Met 22 km/u – 191 euro

Met 23 km/u – 203 euro

Met 24 km/u – 215 euro

Met 25 km/u – 223 euro

Met 26 km/u – 234 euro

Met 27 km/u – 246 euro

Met 28 km/u – 257 euro

Met 29 km/u – 270 euro

Met 30 km/u – 284 euro

Met 31 km/u – 292 euro

Met 32 km/u – 304 euro

Met 33 km/u – 323 euro

Met 34 km/u – 339 euro

Met 35 km/u – 348 euro

Met 36 km/u – 367 euro

Met 37 km/u – 384 euro

Met 38 km/u – 396 euro

Met 39 km/u – 419 euro

Overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

Met 4 km/u – 32 euro

Met 5 km/u – 39 euro

Met 6 km/u – 49 euro

Met 7 km/u – 59 euro

Met 8 km/u – 67 euro

Met 9 km/u – 75 euro

Met 10 km/u – 86 euro

Met 11 km/u – 110 euro

Met 12 km/u – 121 euro

Met 13 km/u – 131 euro

Met 14 km/u – 139 euro

Met 15 km/u – 151 euro

Met 16 km/u – 163 euro

Met 17 km/u – 176 euro

Met 18 km/u – 191 euro

Met 19 km/u – 203 euro

Met 20 km/u – 215 euro

Met 21 km/u – 229 euro

Met 22 km/u – 241 euro

Met 23 km/u – 256 euro

Met 24 km/u – 270 euro

Met 25 km/u – 283 euro

Met 26 km/u – 302 euro

Met 27 km/u – 319 euro

Met 28 km/u – 334 euro

Met 29 km/u – 349 euro

Met 30 km/u – 370 euro

Bron: Autorai